Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de verkoop van presets:
1. Definities:
   - "Verkoper": Marie Chérie
   - "Klant": De persoon die de presets aanschaft.
   - "Presets": Digitale fotobewerkingen en/of filters die worden verkocht door de Verkoper.
   
2. Toepasselijkheid:
   - Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met betrekking tot de verkoop van presets door de Verkoper.
   
3. Aanbiedingen en bestellingen:
   - Alle aanbiedingen van de Verkoper zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid.
   - Bestellingen worden geplaatst via de website van de Verkoper of via andere geaccepteerde kanalen.
   
4. Prijzen en betaling:
   - De prijzen van de presets worden vermeld op de website van de Verkoper en zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.
   - Betaling dient te geschieden via de aangeboden betaalmethoden op de website van de Verkoper.
   
5. Levering:
   - Na ontvangst van betaling zal de Verkoper de presets digitaal leveren aan de Klant, via een downloadlink of ander geschikt digitaal medium.
   
6. Intellectueel eigendom:
   - De presets blijven te allen tijde eigendom van de Verkoper en mogen niet worden gereproduceerd, verkocht of verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming van de Verkoper.
   
7. Garantie en aansprakelijkheid:
   - De Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de presets.
   
8. Klachten en retourneren:
   - Klachten over de presets dienen binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk te worden gemeld aan de Verkoper.
   - Retourneren van presets is niet mogelijk.
   
9. Privacy:
   - De Verkoper zal de persoonlijke gegevens van de Klant vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken voor het verwerken van de bestelling.